TBMM’nin açılışı 23 Misan 1920

Genel Nis 25, 2023 Yorum Yok

Mustafa Kemal Paşa’nın, Meclis’in 23 Nisan 1920 günü açılacağını valiliklere bildiren, 21 Nisan 1920 günlü genelgesinde;

“Nisanın 23 ncü Cuma günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır” denilmektedir. Meclisin birinci oturumuna, daha evvel katılacağı belirlenen 337 milletvekilinden, yalnızca 115’i katılabilmiştir.

Nutuk’tan; Büyük Millet Meclisi Toplanışını Mustafa Kemal Beyefendi, şöyle anlatıyor;

“Efendiler, bu türlü olaylara bundan sonra daha geniş ölçüde rastlayacağız. …Bunun için Meclisin açılmasında tez ediyordum, nihayet, gelebilmiş¸ olan milletvekilleriyle yetinerek Meclisin Nisanın 23. Cuma günü açılmasına karar verdik.”

23 Nisan 1920’de Meclis etrafında binlerce kişi büyük bir kalabalık halinde Meclis’in açılışını beklemişlerdir. Gerekli merasimlerden sonra Meclis 115 temsilci ile birinci toplantısını yapmıştır.

Ankara mebusu Mustafa Kemal beyefendi, kelam alarak Meclisin hangi azalardan teşekkül edeceğine dair aşağıdaki açıklamayı yapmıştır;

“Yüce Meclisiniz bildiğiniz üzere harikulâde yetkilere sahip olarak yine seçilmiş saygıdeğer milletvekilleriyle, taarruz ve işgale uğramış saltanat merkezinden canlarını kurtararak buraya gelen saygıdeğer milletvekillerinden oluşmuştur. Kaçıp gelebilecek milletvekilleriyle birlikte bir aziz Meclisin meydana getirilmesi fakat yeni uygulanan seçim şekliyle kelam konusu olmuştur. Bu anda Meclisiniz yasal olarak toplanmış bulunmaktadır.”

Bu açış konuşmasında, ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk parlamentosunun ismi da “Büyük Millet Meclisi” olarak konulmuştu. Bu isim herkesçe benimsenmiş ve 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Konseyi Kararnamesinde de yazılı olarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi” (TBMM) ismi kalıcılık kazandı.

Refik Şevket İnce

Gazi Meclis’te bir mezunumuzun bulunması, tüm İzmir Atatürk Lisesi topluluğunu her vakit memnun etmiştir. Onu meclisimizin açılışının 103. Yılında hürmet ile anıyoruz.

23 Nisan 2023

Ahmet Gürel

İAL Eğitim Vakfı İdare Şurası Üyesi

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir