Resmi Gazete’de yayımlandı: Kurumlar Vergisi Genel Bildirisi’nde değişiklik

Türkiye Haberleri Nis 09, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı) tarafından Kurumlar Vergisi Genel Bildirisi’nde değişiklik yapılmasına dair bildiri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, “Yatırıma katkı meblağında endeksleme” başlıklı kısmının sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

“17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Kararın 12 nci unsurunun on yedinci fıkrasında, yatırım mühleti taban 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için taban 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama sürecinin yapılabileceği karara bağlanmıştır.

Buna nazaran, ilgili teşvik evrakı kapsamındaki yatırıma katkı meblağının, üstteki husus kapsamında kısmi tamamlama sürecinin yapıldığı hesap devrinin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı, kısmi tamamlanan kısma ait yatırıma katkı fiyatıyla sonlu olmak üzere kısmi tamamlamanın yapıldığı hesap periyodunu izleyen yıllarda Vergi Tarz Kanunu kararlarına nazaran bu yıllar için belirlenen tekrar değerleme oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.”

Elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı meblağının kullanımı

Sera tesiri yaratan egzoz gazı salınımını büsbütün ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, takviye kararında belirlenen kadarıyla, bu yatırımları münasebetiyle bu Kanunun 32/A unsuru kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı fiyatını, kelam konusu malların birinci iktisabı münasebetiyle 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık periyotları prestijiyle bu mükelleflere kısmen yahut büsbütün, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Kurumlar Vergisi Kanununun süreksiz 12 nci hususu kapsamında yatırıma katkı meblağı, 31/12/2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere, 3 üncü hususun birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında hak edilen yatırıma katkı fiyatının %56,5’ini geçemez.

Birinci fıkra kapsamında belirlenen yatırıma katkı fiyatı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların birinci iktisabı münasebetiyle ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık devirleri prestijiyle bu mükelleflere büsbütün, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilir.” açıklaması yapılmıştır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir