Eğitimci Maksut Balmuk yazdı: ‘Bakan Mahmut Özer’in affı mı istenecek?’

Türkiye Haberleri Nis 01, 2023 Yorum Yok

Öğretmen Maksut Balmuk, eğitimde yaşanan meselelere ait hem geçmiş devirlerde yaşanan hem de bugün devam eden uygulama ve sıkıntılara ait ironik bir yazı kaleme aldı. 

“ERDOĞAN ‘LİYAKATLİ’ TAKIMLARI ATAYACAK!”

Balmuk’un yazısı şu formda:

“Evet seçim yaklaşırken MEB’de büyük değişikliklerin sesleri duyulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta günah çıkarır üzere adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu hazırlıkların seçim öncesi tamamlanacağı tabir ediliyor.

Öncelikle Bakan Özer’den affını istemesi istenecek ve kabul edilecek. Son olarak bilhassa öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili kendisini istifaya davet eden öğretmenlere uydurma (kanunda olmayan) bir suçlama ile ( bakanın imajını zedelemek ve  bakanlık uygulamalarını itibarsızlaştırmak suçlamasıyla) yapılan soruşturmalar gündeme gelmişti bakan Özer.  

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine nazaran seçimden çabucak sonra bakan dahil tüm üst takımların misyonu otomatikman sona eriyor. Lakin Erdoğan bunu beklemeyecek ve ehil olmayan takımları vazifeden alarak daha çok alandan gelen, öğretmenler odasının havasını bilen ve tebşir tozu yutmuş liyakatli takımları atayacak ve seçimi kazanırsa(!) bu takım ile devam edecek.

“EĞİTİMDE ATILACAK ‘KÖKLÜ’ ADIMLAR”

Değişim yalnızca takım ile hudutlu değil. 21 yılda en başarısız oldukları alanın eğitim olduğunu kabul eden Erdoğan bu imajı en azından seçim öncesi düzeltmek için kimi esaslı adımlar atacak. 

Öncelikle eğitim siyasetten arındırılacak ve ismine yaraşır bir halde ulusal siyasetlerin uygulanacağı bir yapıya kavuşturulacak, 

Cumhurbaşkanlığındaki Eğitim ve Öğretim Siyasetleri Şurası kaldırılarak çift başlılığa son verilecek,

Kadro değişimi doruktan başlayacak,

Öğretmen ataması 45 bin ile kalmayacak 100 bine tamamlanacak,

Öğretmen atamalarında kontratlı uygulaması kaldırılacak takımlı atama yapılacak,

Yıllardır (2016’dan beri) devam eden yine atama ve kurumlar ortası atama sorunu çözülecek,

Öğretmenlerin yer değiştirme, alan değişikliği, norm takım, yükselme, zarurî hizmet … üzere problemleri çözülecek,

Proje okulu uygulaması tekrar ele alınacak, okul sayısı azaltılacak ve bu okullara atamalar imtihan odaklı liyakat asıllı yapılarak keyfi uygulamalara son verilecek,

Sorunların tahlilinde paydaşların görüşleri alınacak ve uygulanacak, 

Okullar artık sarsıntıda yıkılmayacak ve tüm okullar yine elden geçirilecek,

Bursa’da gündeme geldiği üzere yıkım kararı olan okulların güçlendirme kararları iptal edilecek ve eski okullar yıkılarak tekrar yapılacak, 

Okul tamir ve üretimleri yaz tatilinde tamamlanacak,

Tüm okullara kâfi ödenek gönderilerek hizmetli, paklık, tebeşir, fotokopi, bilgisayar… üzere akla gelen tüm harcamaları bakanlıkça karşılanacak ve öğretmen ile idarecilerin velilerle karşı karşıya kalmaları, pedagojik olmayan veliden ya da öğrenciden para istenmesine son verilecek,

Haftalık ders programları yine ele alınacak, bilimsel bir biçimde yapılandırılacak,

Özellikle ortaöğretimde devamsızlık, disiplin ve sınıf geçme sistemi yine ele alınacak,

Okul öncesi eğitim zarurî hale getirilecek, 

4+4+4 sistemi tekrar pahalandırılacak,

Sınava dayalı sistemin ziyanları masaya yatırılarak minimize edilmesi için önlemler alınacak, imtihanlar vakit içinde kaldırılacak,

Seçmeli ders uygulamalarında büsbütün velinin ve öğrencinin talebi göz önüne alınacak, dayatmalar kaldırılacak,

Derslerin belirlenmesinde zelzele bölgesinde olduğumuz gerçeğinden hareketle yine bir bilinçlendirme içerikleri kelam konusu olacak,

Öğrencilerin toplumsal, kültürel ve sportif faaliyetlerini destekleyici adımlar atılacak, gerek ders programlarında gerekse ders dışı vakitlerde etkinlikler ve imkanlar arttırılacak,

İmkan ve fırsat eşitliği; tüm okullar her istikametiyle (fiziki yapı, laboratuar, derslik, sınıf mevcudu, toplumsal, kültürel ve spora yönelik donatı…) eşit hale getirilerek sağlanacak,

Köy okulları tekrar açılarak çocuk olan her yerde eğitim imkanı sunulacak, taşımalı ve pansiyonlu okul uygulaması minimize edilecek, 

Öğrencilerin en az bir öğün yemeği devlet tarafından karşılanacak,

Öğretmenlerin yer değiştirmeden, vazifeden yükselmeye kadar tüm sıkıntılar liyakat temelli düzenlenecek,

Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik uygulamasına son verilecek, unvanlar kaldırılacak, mevcut uzman-başöğretmenlerin unvanları alınıp mali hakları korunacak, tüm öğretmenlere kıdeme temel fiyat artışı uygulanarak mevcut uzman baş öğretmenlik kaidesini taşıyanlara şartsız birebir ölçüde daha alt kıdemdekilere ise kıdem durumuna nazaran fiyat artışı sağlanacak böylelikle öğretmenler ortasında açılan ekonomik manadaki farklılıklar minimize edilecek,

Ek dersler her ayın birinci 5 günü içinde ödenecek,

Ek ders ücretleri  yöneticiler dahil yüksek lisanslı öğretmenlere %25, doktora yapmış öğretmenlere  %40 artırımlı ödenecek,

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin önündeki maniler (mali dayanak muhtaçlığı, izin… sorunları) kaldırılacak,  teşviki için yeni adımlar atılacak,

Diğer kamu görevlilerini de kapsayacak biçimde disiplin affı ( yargı kararı ile sabit ihraçlar hariç) getirilecek.

Eğitim kurumu yöneticiliklerinden üst takımlara kadar liyakat temel alınacak ve objektif ölçme sistemleri kullanılacak,

Tüm atamalarda kelamlı sınav/mülakat uygulamalarına son verilecek, 

Bakan onayı (76.madde) ile yapılan şube müdürü ve ilçe ulusal eğitim müdürü takımları boşaltılacak liyakat asıllı yeni atamalar yapılacak,

Yargı kararları uygulanacak uygulamaya hukuksuz atanan (yargı kararı gereği atamaları iptal edilen) bakanlık müfettişlerinin misyondan alınması ve yerine liyakat temelli atama ile başlanacak. 

İhalelerden tüm uygulamalara kadar şeffaflık öncelik olacak, LGS yerleştirmeleri, öğretmen atama, yer değiştirme üzere tüm süreçlerde şeffaflık sağlanacak, bilgi edinme müracaatları süratli ve olumlu sonuçlandırılacak.

“MEVCUT İKTİDARDAN BEKLEMEK HAYAL”

Değerli okuyucular liste uzuyor da uzuyor, bu listedekiler tüm kamuoyunun beklediği ve eğitim ile ilgili beklentilerle ilgili olduğunu söylemek için müneccim olmaya gerek yoktur. 

MEB’in çok kan kaybettiği, inanç sıkıntısının, liyakatsizliğin, kayırmacılığın, kadrolaşmanın, dernek, vakıf ismi altında cemaatlerin, diyanetin, bilimsel gerçeklerden uzaklaşmanın, kurumların/makamların içinin boşaltılmasının merkezi olduğu tartışmasız olup tüm bunlara neşter vurulmadığı sürece tahlilin mümkün olmayacağı  aşikardır. Bu yazılanların mevcut iktidar tarafından gerçekleştirilmesini beklemek ise hayalden öteye gitmese gerek. Evet 2010 yılından beri yaptığım lakin o gün yazdıklarımla örtüşen sıkıntıların maalesef devam ettiği 1 nisan latifesi ile karşı karşıyasınız. Bu vesileyle üzdüklerim olmuşsa özür diliyor tüm bu problemlerin ve devamının 15 Mayıs 2023 itibariyle çözülmesini diliyorum. Bunu birlikte başarabiliriz ve birlikte başaracağız…”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir